Нови почетак ✨

26.10.2019

Данас сам завршио следећу етапу у развоју моје личне странице, преласком на нови engine који развијам учећи Nuxt.js. Истовремено, морао сам да трајно или привремено уклоним доста ствари које нису прилагођене новом систему. Неки статички чланци, као што је мој превод ОЈЛ (и верзије 2), су остали.

Поново планирам вођење веб дневника, тј. „блога“. Овај пут сам се одлучио да чланке пишем у Markdown-у који се трансформише у HTML са могућношћу коришћења Vue.js тагова компонената, дакле нечему што више личи на Vue.js template него на чист HTML. Предност овог приступа можда није очита, али то омогућава најразличитије динамичке додатке, почевши од компоненте која би омогућавала додавање анкета, па све до компоненте за исцртавање фрактала или приказивање ASCII art-а.

Са друге стране, Markdown је веома практичан као језик за писање чланака, што знају сви који су имали прилике да коментаришу на Stack Overflow-у или пишу README.md документ на GitHub-у. Његова основна идеја је да буде што ближи ономе како бисмо текст „форматирали“ у обичном .txt документу, за разлику од HTML-а и других језика за означавање. У ери текстуалних терминала се курзив писао уз помоћ подвлака (_) а полуцрна слова уз помоћ 1 звездица (*):

Да _нађемо_ и **изнађемо** решење.

што производи: „Да нађемо и изнађемо решење.“

Верзија Markdown-а коју користим садржи и уводни део сваког чланка у YAML-у, који се назива Frontmatter и даје могућност да се и мета-тагови задају у формату читљивом људима. Тако овај чланак почиње на следећи начин:

---
title: Нови почетак ✨
date: 2019-10-26T0:00:00.000Z
categories:
  - опште
  - ажурирања сајта
tags:
  - Nuxt.js
  - Markdown
---

Engine који развијам даље организује чланке на основу ових ознака.


1. Jедноструких звездица, али нећемо ситничарити.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.