Додавање тамне теме

Категорије:
  • ажурирања сајта

Најновија ставка коју сам додао мом сајту док радим на подршци за пријављивање преко друштвених мрежа је подршка за тамну тему прилагођену смерницама материјалног дизајна. То се у Vuetify-у изводи релативно једноставно; најтеже је одабрати саме боје тамне палете.

Када се дефинишу боје, потребно је проследити тему Vuetify-у. Ја сам се одлучио да тему поставим у два засебна фајла, који се затим учитавају преко директиве import.

export default {
primary: {
base: '#426344',
lighten1: '#6e916f',
darken1: '#19391d',
darken2: '#003300',
},
secondary: {
base: '#7f9a7f',
lighten1: '#afcbae',
darken1: '#526c53',
},
accent: '#d3dc7b',
error: '#d45858',
info: '#4592cf',
success: '#69b069',
warning: '#c78634'
};
import light from './theme/dunedain-light';
import dark from './theme/dunedain-dark';
// ...
export default {
// ...
vuetify: {
// ...
theme: {
// ...
themes: {
light, dark
}
}
},
};
Creative Commons License
Copyright © 1999-
Страхиња Радић (Strahinya Radich)