Генератор капсула

22.03.2021

Модификацијом свог постојећег статичког генератора веб страна slweb направио сам програм slw2gmi, који преводи изворни код у формату slweb у формат Џемини. Презентација тог програма се налази на страници:

https://strahinja.srht.site/slw2gmi

Овај програм сам пре свега направио за конверзију чланака мог блога у формат Џемини, и резултат се може видети на адреси:

gemini://gemini.strahinja.org/blog

осим овога, и странице неких од мојих најновијих програма сада постоје у Џемини верзији, рецимо

gemini://gemini.strahinja.org/slweb

или

gemini://gemini.strahinja.org/slw2gmi


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.