Локализација snownews-а

21.07.2021

Данас сам послао своју локализацију програма snownews на српски, и она је постала део тог пакета. Ради се о текстуалном читачу RSS фидова који користи библиотеку ncurses. Ово је уједно био први тест локализације која је од почетка урађена у мом програму poe. Током израде ове локализације уочио сам и пар грешака, чије исправке су постале део најновије верзије, poe v1.01.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.