Освежавање GPG кључева

09.08.2021

Данас сам освежио своје GPG кључеве и истовремено повукао досадашње. Новина је да убудуће планирам да раздвојим кључ који користим за дигитално потписивање мејлова од кључа који користим за потписивање git commit-ова, зато што није практично да постојећи commit-ови буду потписани повученим кључем.

Да не би било забуне у вези са истеклим/повученим кључевима, досадашње кључеве сам повукао јер сам приликом њиховог генерисања задао да имају ограничен рок трајања, што има смисла за дигитално потписивање мејлова, али не и за git. Нови кључеви за мејл такође имају ограничен рок трајања (од 6 месеци), али је зато мој нови кључ за git трајан.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.