Artix

08.10.2021

Недавно сам прихватио понуду да одржавам init систем 66 при дистрибуцији Artix Linux, па сам тренутно suite66 maintainer за ту дистрибуцију.

Ових дана сам и поставио AUR пакете неких мојих програма у Arch User Repository. Ово значи да се ти програми могу инсталирати преко AUR helper-а као што су yay, trizen или pikaur.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.