//strahinja.org | Профил Блог Програми Текстови Портфолио

Artix

08.10.2021

Недавно сам прихватио понуду да одржавам init систем 66 при дистрибуцији Artix Linux, па сам тренутно suite66 maintainer за ту дистрибуцију.

Ових дана сам и поставио AUR пакете неких мојих програма у Arch User Repository. Ово значи да се ти програми могу инсталирати преко AUR helper-а као што су yay, trizen или pikaur.