Освежење превода ELinks-а

25.11.2021

Данас сам ажурирао превод текстуалног веб читача ELinks. Последњи пут сам радио на том преводу сада већ далеке 2005, пре 16 година.

Током година се много тога променило, и у вези са ELinks-ом и уопште. Идеја превода коју сам имао у то време је била прилагођена ситуацији у којој је превод софтвера на српски још био релативно свежа ствар. За данашње појмове многе одлуке у вези са тим преводом су застареле, а и ја имам више искуства, па је било природно да детаљно ревидирам и прилагодим превод. Уједно сам додао нове преводе додатака које ELinks није имао 2005., на пример подршке за BitTorrent.

Превод ELinks-а сам дотерао уз помоћ мог програма poe, и уједно сам видео неколико начина на које он може даље да се побољша.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.