Освежавање GPG кључева, други део

19.01.2022

Јуче сам обновио један од GPG кључева који користим за потписивање мејлова и повукао стари кључ. После мало детаљнијег проучавања разних текстова о року трајања GPG кључева, одлучио сам да убудуће само продужавам време истека поткључева, уместо да повлачим целе кључеве. Такође, планирам да користим посебне поткључеве за потписивање, уместо потписивања примарним кључевима.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.