Статичка једноставност

07.06.2022

Већ дуго година имам идеју о томе да направим сопствену дистрибуцију ГНУ-а са Линуксом. Linux From Scratch ми је познат још од периода када сам први пут почео да се бавим овим системом, а пре неколико месеци сам први пут у QEMU виртуелној машини изградио сопствени Linux From Scratch систем. Како ми је тренутно циљ да направим систем који ће бити превасходно статички линкован уз што мање сувишног, ових дана експериментишем са варијантом LFS-а, Musl-LFS.

Основне идеје система који желим да направим су сличне идејама дистрибуције stali:

За сада сам успео да направим основу система, која је базирана на делу Musl-LFS-а, али у наредним итерацијама намеравам да пређем на нешто што би било ближе овим основним идејама.


$ ls -lh /bin/mksh
-r-xr-xr-x 1 root root 500K Jun  6 21:02 /bin/mksh
$ file /bin/mksh
/bin/mksh: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), statically linked, stripped

Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.