Енглеско-српски речник

Ово је речник рачунарских израза који користим и допуњавам приликом локализовања програма на српски. У већини читача веба можете притиснути Ctrl+F да бисте тражили одређени појам. Тренутни број речи у речнику је 85.

Ова страница је генерисана из датотеке dict.tsv уз помоћ програма slweb. Изворни репозиторијум: translations.

Creative Commons License This page and the associated files (dict.css, dict.slw, dict.tsv, makefile) are licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. Copyright © 2023 Страхиња Радић (Strahinya Radich)

abort, v.
= прекинути
account, n.
= налог
argument, n.
= аргумент
option requires an argument = опција захтева аргумент
attach, v.
= прикачити
attach the debugger to a process = прикачи дебагер процесу
attach, v.
= приложити
attach a document to the email = приложи документ мејлу (поруци)
attachment, n.
= прилог
delete the attachment = обриши прилог
authentification, n.
= аутентификација
bold, a.
= подебљано
select bold text = изабери подебљан текст
bookmark, n.
= обележивач
bookmark, v.
= додати у обележиваче
cancel, v.
= поништити
collapse, v.
= сажети
configuration, n.
= подешавање
configuration file = датотека са подешавањима
configure, v.
= подесити
create, v.
= креирати
create a file = креирај датотеку
default, a.
= подразумевано
print default configuration file = испиши подразумевану датотеку са подешавањима
directory, n.
= директоријум
disable, v.
= деактивирати
disable, v.
= искључити
disabled, a.
= деактивирано
disabled, a.
= искључено
dock, n.
= док
dock, v.
= доковати
draft, n.
= нацрт
save as draft = сачувај као нацрт
enable, v.
= активирати
enable, v.
= укључити
enabled, a.
= активирано
enabled, a.
= укључено
encryption, n.
= шифровање
entry, n.
= ставка
mailcap edit entry = mailcap edit ставка
entry, n.
= унос
submit entry = пошаљи унос
(font) family, n.
= фамилија (фонта)
select font family = изабери фамилију фонта
field, n.
= поље
file, n.
= датотека
folder, n.
= фасцикла
font, n.
= фонт
footer, n.
= подножје
forward, v.
= проследити
forward the email = проследи мејл (поруку)
header, n.
= заглавље
highlight, n.
= истицање
highlight color = боја истицања
highlight, v.
= истаћи
highlight selected text = истакни изабрани текст
(syntax) highlighting, n.
= истицање (синтаксе)
hint, n.
= хинт
decoration hint = хинт за декорацију
italic, a.
= курзивно
select italic text = изабери курзивни текст
item, n.
= ставка
menu item = ставка менија
kernel, n.
= језгро
login, n.
= пријављивање
login incorrect = пријављивање је неисправно
login, v.
= пријавити се
login failed = пријављивање је неуспешно
mailbox, n.
= сандуче
newsgroup, n.
= њузгрупа
option, n.
= опција
override, n.
= заобилажење
embedding override = заобилажење уградње
override, v.
= заобићи
you can override special characters = можете заобићи специјалне знакове
pager, n.
= страничник
enable workspace pager = укључи страничник радних површина
postpone, v.
= одложити
postpone sending message = одложи слање поруке
query, n.
= упит
submit query = пошаљи упит
query, v.
= претражити
query the database = претражи базу података
redirect(ion), n.
= преусмеравање
too many redirections = превише преусмеравања
redirect, v.
= преусмерити
redo, v.
= поновити
redo undone action = понови опозвану акцију
register, v.
= регистровати (се)
registration, n.
= регистровање
retry, v.
= поново покушати
abort, retry, ignore? = прекинути, поново покушати, игнорисати?
session, n.
= сесија
setup, n.
= подешавања
auto save setup = аутоматски сачувај подешавања
setup, v.
= подесити
shade, n.
= нијанса
grey shades = нијансе сиве
shade, v.
= замотати
shade active window = замотај активни прозор
shading, n.
= сенчење
shell, n.
= љуска
snap, v.
= привући
snap window = привуци прозор
strikethrough, a.
= прецртано
select strikethrough text = изабери прецртан текст
tab, n.
= картица
open new tab = отвори нову картицу
раније: „језичак“; мислим да „картица“ боље описује појам
toggle, n.
= смена
the option --enable is a toggle = опција --enable је смена
toggle, n.
= смењивач
click the toggle on the screen = притисните смењивач на екрану
toggle, v.
= сменити
toggle display of images = смени приказ слика
undo, v.
= опозвати
undock, v.
= од-доковати
underlined, a.
= подвучено
select underlined text = изабери подвучен текст
unshade, v.
= одмотати
update, n.
= ажурирање
download the system update = преузми ажурирање система
update, v.
= ажурирати
update the package = ажурирај пакет
utility, n.
= помоћни програм
wrap, v.
= преломити
wrap text = преломи текст
wrap, v.
= премотати
wrap icons in dock on edge of screen = премотај иконе у доку на ивици екрана
специфично за Window Maker: иконе се враћају на почетак уместо да су ван екрана