OpenBSD забелешке

Страхиња Радић

Ово су запажања која сам начинио при првом инсталирању OpenBSD‑а „наживо“, на правом хардверу.

Решено

Нерешено


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.