Од git-а до got-а

Страхиња Радић

На овој страници сам навео списак неких основних наредби у систему за контролу верзија git. За сваку git наредбу у другој колони је дат и њен еквивалент у систему got.

git команда got команда
git add -A got add -R .
git branch -vv got branch -l
git cherry-pick чување got cherrypick чување
git clone УРЛ/репо got clone УРЛ/репо && got checkout репо.git
git checkout датотека got revert датотека
git checkout -b грана got update -b грана
git commit [опције...] got commit
git config user.name "Петар Перић" && git config user.email ppera@gmail.com export GOT_AUTHOR="Петар Перић <ppera@gmail.com>" # неопходно
git log got log | less
git log --oneline got log -s | less
git merge грана got merge грана
git merge --abort got merge -a
git merge --continue got merge -c
git pull got fetch && got merge origin/master
git push got send
git push --follow-tags got send -t ознака1 -t ознака2 [...]
git push --force got send -f
git checkout -b грана && git rebase master got update -b master && got rebase грана
git rebase --abort got rebase -a
git rebase --continue got rebase -c
git reset датотека got stage && got unstage датотека
git reset --hard текућа_грана got unstage && got revert -R .
git status -s got status

Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.