Страхиња Радић

Страхиња Радић — фотографија
Ја сам програмер са широким опсегом програмерских вештина.
Почео сам у Basic‑у деведесетих.
Заинтересован сам за C и suckless програме.

Моји програми који су довољно интересантни су на страници Програми. Имам страницу са пројектима на Sourcehut, као и списак AUR пакета које одржавам.

Осим програмирања, занима ме и локализација софтвера (превод порука, натписа и интерфејса у програмима). Учествовао сам у раним настојањима да се на српски локализује низ пакета слободног софтвера, и одговоран сам за координацију превода www.gnu.org‑а на српски, иако га већ дуго нисам преводио. Међу програмима које сам превео или помогао у превођењу на српски су менаџер прозора Window Maker, ГНУ‑ов Поноћни наредник (GNU Midnight Commander), elinks, links, Јудит (Yudit), Џемини клијент Lagrange, мејл клијент Neomutt, RSS читач snownews, и у мањој мери делови окружења KDE и Гном (GNOME).

Поред превода www.gnu.org‑а, вероватно мој најпознатији пројекат са почетка двехиљадитих су незванични преводи ГНУ‑ове опште јавне лиценце (GNU General Public License, и в2 и в3) на српски.

Од октобра 2021. до маја 2022. био сам suite66 maintainer дистрибуције Artix Linux.

Завршио сам Математички факултет у Београду (пре Болоње), и стекао звање дипломирани математичар — професор математике и рачунарства. Тренутно сам запослен у струци као наставник математике.

GPG кључеви

Ово су јавни GPG кључеви уз помоћ којих се може потврдити аутентичност порука које шаљем епоштом:

Кључ Отисак
главни: 9D5C F941 9217 75C9 EEFF 6E86 C928 D502 EE1C 5840
git: 6FD3 5619 DE1B 3F9E 1F99 7F7E 9D31 EA36 51E8 DF5A
gmail: BC32 D3BB 497A 9719 F675 6AC0 D4EA C081 2D98 9787

Они су ограниченог рока трајања (типично шест месеци), а послао сам их и на неколико најпопуларнијих сервера за GPG кључеве. Јавни кључ уз помоћ кога потписујем git commit‑ове је трајан.

Signify кључ

Мој signify(1) јавни кључ је у датотеци signify.pub, а можете и скенирати QR код:

QR код мог signify кључа

Ако је кључ у датотеци signify.pub, датотека dato.tar.xz се, уз присуство датотеке dato.tar.xz.sig, може верификовати наредбом

signify -Vp signify.pub -m dato.tar.xz

Програми које користим

Можете видети списак програма које тренутно користим и препоручујем на посебној страници.

Кодни стандард

Приликом писања програма у програмском језику C, трудим се да поштујем свој сопствени кодни стандард.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.