Програми

Веб преглед git репозиторијума мојих програма генерисан stagit-ом: /stagit/.

Странице упутства (manpages) за моје пројекте: /man/.

Моја страница са пројектима на Sourcehut-у: Пројекти Страхиње Радића.

Разни скриптови у мом репозиторијуму „дотфајлова“ (датотека са подешавањима): dotfiles/bin.

Назив Датум настанка Опис
lav-sdl 14.08.2023 SDL верзија програма Лавиринт
ste 17.06.2023 Једноставни уређивач табела
mkpk 01.08.2022 Систем за управљање пакетима који користи mk из система Plan9
galeb 16.06.2022 Једноставна статичка дистрибуција заснована на musl-у
sled 15.02.2022 Једноставни уређивач текста
adash 25.07.2021 Љуска у Ади (тренутно сасвим једноставна)
poe 16.05.2021 Уређивач .po датотека
text-tools 11.04.2021 Мали алати из командне линије
slw2gmi 21.03.2021 Конвертор из slweb-а у Џемини
slweb 11.11.2020 Једноставни статички генератор веб страна
table 16.09.2020 Помоћни програм за форматирање и приказ CSV-а из командне линије
Звезде 15.02.2007 Паралаксна анимација звезданог неба у Паскалу и Асемблеру.
sudoku 24.06.2005 Програм за решавање судокуа
Rot3D 04.08.2001 3D анимација коцке у Паскалу и Асемблеру.
Frakt 11.07.2001 Програм за цртање фрактала: FRAKT.EXE = Паскал + BGI графика; FRK.EXE = Паскал + Асемблер. Број итерација: око 20 даје детаљне фрактале. +/- = зумирање/одзумирање; ←/↑/→/↓ (на нумеричкој),односно 4/8/6/2 = померање
Пахуље 15.04.2001 Игра настављања низа симбола (семинарски рад из Основа рачунарских система). ←/→ = позиционирање, Enter/Space = одигравање потеза. F10 = мени. F5 померање прозора стрелицама. Shift+F5 промена величине прозора за који је то дозвољено (овде само у дијалогу Подешавања) стрелицама. Игра је пример употребе вишеплатформске објектне библиотеке Mob-E (Multiplatform OBject Environment) коју сам изградио са колегама за потребе семинарског рада. Она омогућава да се исти програм искомпајлира и за ГНУ са Линуксом користећи библиотеку ncurses.
Лавиринт 18.02.2000 Програм за тражење изласка из лавиринта. LAVIRINT.EXE = ASCII верзија; LAVIRIN2.EXE = текстуални интерфејс; LAVIRIN3.EXE = BGI графика; За име фајла и BGI драјвер може се притиснути Enter. Предложена пауза у msec: 5.
Turing 09.10.1999 Симулатор Тјурингове машине, програм инспирисан теоријом из Основа програмирања. Програм рачуна n-1 за унето n. Уочљивији резултати се добијају за степене двојке, рецимо 256.
Hangman 14.07.1999 Игра погађања речи
Библиотека 12.01.1999 Програм за евиденцију књига у библиотеци (матурски рад)
Simhit 12.10.1996 Симулатор косог хица. Програм који сам написао у првом разреду гимназије. Препоручени параметри – брзина: 250, угао: 45 (пример).

Generated by slweb © 2020-2023 Strahinya Radich.