Програми

Веб преглед git репозиторијума мојих програма генерисан stagit-ом: /stagit/.

Странице упутства (manpages) за моје пројекте: /man/.

Моја страница са пројектима на Sourcehut-у: Пројекти Страхиње Радића.

Моји преводи (локализације) програма на српски су у репозиторијуму translations, а мој енглеско‑српски речник рачунарских израза је на УРЛ‑у /recnik/.

Разни скриптови у мом репозиторијуму „дотфајлова“ (датотека са подешавањима).

wmgen (⌨ 10.12.2023; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Костур и генератор апликација за WINGs
dtree (⌨ 17.09.2023; 📖 man; 📦 архива; 🔏 потпис )
Програм из командне линије за исцртавање стабала
lav-sdl (⌨ 14.08.2023; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
SDL верзија програма Лавиринт
ste (⌨ 17.06.2023; 📖 man; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Једноставни уређивач табела
mkpk (⌨ 01.08.2022; 📖 man; 📦 архива; 🔏 потпис )
Систем за управљање пакетима који користи mk из система Plan9
galeb (⌨ 16.06.2022; 📖 man; 📷 слика)
Једноставна статичка дистрибуција заснована на musl-у
sled (⌨ 15.02.2022; 📖 man; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Једноставни уређивач текста
adash (⌨ 25.07.2021)
Љуска у Ади (тренутно сасвим једноставна)
poe (⌨ 16.05.2021; 📖 man; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Уређивач .po датотека
text-tools (⌨ 11.04.2021)
Мали алати из командне линије
slw2gmi (⌨ 21.03.2021; 📖 man; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Конвертор из slweb-а у Џемини
slweb (⌨ 11.11.2020; 📖 man; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Једноставни статички генератор веб страна
table (⌨ 16.09.2020; 📖 man; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Помоћни програм за форматирање и приказ CSV-а из командне линије
Звезде (⌨ 15.02.2007; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Паралаксна анимација звезданог неба у Паскалу и Асемблеру.
sudoku (⌨ 24.06.2005; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Програм за решавање судокуа
Rot3D (⌨ 04.08.2001; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
3D анимација коцке у Паскалу и Асемблеру.
Frakt (⌨ 11.07.2001; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Програм за цртање фрактала: FRAKT.EXE = Паскал + BGI графика; FRK.EXE = Паскал + Асемблер. Број итерација: око 20 даје детаљне фрактале. +/- = зумирање/одзумирање; ←/↑/→/↓ (на нумеричкој),односно 4/8/6/2 = померање
Пахуље (⌨ 15.04.2001; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Игра настављања низа симбола (семинарски рад из Основа рачунарских система). ←/→ = позиционирање, Enter/Space = одигравање потеза. F10 = мени. F5 померање прозора стрелицама. Shift+F5 промена величине прозора за који је то дозвољено (овде само у дијалогу Подешавања) стрелицама. Игра је пример употребе вишеплатформске објектне библиотеке Mob-E (Multiplatform OBject Environment) коју сам изградио са колегама за потребе семинарског рада. Она омогућава да се исти програм искомпајлира и за ГНУ са Линуксом користећи библиотеку ncurses.
Лавиринт (⌨ 18.02.2000; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Програм за тражење изласка из лавиринта. LAVIRINT.EXE = ASCII верзија; LAVIRIN2.EXE = текстуални интерфејс; LAVIRIN3.EXE = BGI графика; За име фајла и BGI драјвер може се притиснути Enter. Предложена пауза у msec: 5.
Turing (⌨ 09.10.1999; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Симулатор Тјурингове машине, програм инспирисан теоријом из Основа програмирања. Програм рачуна n-1 за унето n. Уочљивији резултати се добијају за степене двојке, рецимо 256.
Hangman (⌨ 14.07.1999; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Игра погађања речи
Библиотека (⌨ 12.01.1999; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Програм за евиденцију књига у библиотеци (матурски рад)
Simhit (⌨ 12.10.1996; 📷 слика; 📦 архива; 🔏 потпис )
Симулатор косог хица. Програм који сам написао у другом разреду гимназије. Препоручени параметри – брзина: 250, угао: 45 (пример).

Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.