Галеб 2.0

15.08.2022

Јуче сам одлучио да објавим репозиторијуме дистрибуције Галеб, а објавио сам и њену веб страницу у оквиру моје странице на SourceHut-у. Тренутно је функционална основа система, односно клонирањем репозиторијума

$ git clone https://git.sr.ht/~strahinja/galeb

штеловањем скрипта lib/env.sh и покретањем скриптова 01-* до 05-* добија се инсталација система у директоријуму $GR (подразумевано $HOME/galeb-root). Ту инсталацију скриптови rsync-ом копирају у бут слику компресовану xz-ом. За више детаља се може погледати страница INSTALL.

У наредном периоду намеравам да додајем нове пакете у виду mkfile-ова у репозиторијуму galeb-mkfiles.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.