База из командне линије

26.04.2023

Радећи на мом „day job“ у школи, већ низ година користим разне системе за вођење евиденције. Временом сам тако дошао до самих основа, које су више него довољне за већину примена које су потребне „обичним смртницима“. То решење, које користи TSV табеле као основни начин складиштења података, сам описао у новом тексту под насловом „База из командне линије“.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.