ste

19.06.2023

Пре неки дан сам издвојио у засебни пројекат скриптове за уређивање TSV датотека, tsvdel, tsvedit и tsvins, заједно са скриптом ste који користи њих и програме table и vipe из пакета moreutils за уређивање TSV датотека. Такође, страницу упутства за ste сам поставио као вики на сајту man.sr.ht.

Ово је природни наставак скриптова за уређивање CSV/TSV датотека на којима радим већ неколико месеци.

ste 0.1.1
ste 0.1.1

Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.