Везе

30.08.2023

Ове недеље сам радио на враћању странице са везама на овај сајт, па данас објављујем ову прву итерацију њене нове форме.

За разлику од ранијег облика те странице, она сада користи TSV датотеке за складиштење података о везама. Написао сам неколико скриптова у љусци и Перлу, од којих један користећи податке из TSV датотеке генерише .slw датотеку за саму страницу, а други генерише датотеку у bookmarks формату, која се може увести директно у веб читач.

Један од скриптова ми је послужио за „вађење“ наслова са страница чији су УРЛ‑ови у табелама, naslovi.sh:

#!/bin/sh
cut -d"$(printf '\t')" -f1 |
while IFS= read -r url
do
	curl -sLk "$url" | sed 's/>/>\n/g;s/</\n</g' |
		sed -e '0,/<[Tt][Ii][Tt][Ll][Ee]>/d' \
		    -e '/<\/[Tt][Ii][Tt][Ll][Ee]>/,$d' |
		sed 's/ *[ \t]\+/ /g' |
		tr -d '\n'
	echo
done

Ово је само прва верзија те странице. У наредном периоду намеравам да допуњавам списак веза на њој.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.