/man/

08.09.2023

Додао сам одељак са man страницама мојих програма конвертованим у HTML преко скрипта man2html. Због тога сам и тај скрипт додао предусловима за изградњу мог сајта.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.