dtree (раније: ftree)

18.09.2023

Уређујући interesting.bits, дошао сам на идеју да направим програм за исцртавање стабала. Програм би, по узору на остале Уникс алате, примао податке преко stdin‑а и исцртавао стабло на stdout‑у попут наредбе tree(1). Улазни формат програма су редови текста који представљају чворове у стаблу и почињу одређеним бројем (између 0 и n) знакова TAB, и одређују позицију тог чвора у хијерархији стабла.

На овај начин се приказивање стабла издваја у засебни програм, сагласно Уникс филозофији „програма који обављају један посао добро и сарађују са осталим програмима“. Страницу програма ftree(1) сам поставио на свој сајт са пројектима на Sourceforge‑у.

Ново 2023-09-18: Пошто сам на AUR‑у приметио програм у Go‑у истог назива, одлучио сам да преименујем програм у dtree.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.