Sourcehut проп'о

15.01.2024

Док ово пишем, већ пет дана, почевши од 10.1.2024., траје агонија сервиса за хостовање софтверских пројеката Sourcehut. Наиме, од тада нису доступни, или су спорадично доступни, сви придружени сервиси на доменима који се завршавају на sr.ht. Не упуштајући се детаљније у теорије о томе шта је узрок овом нападу (Microsoft са својим Github‑ом има највећи мотив; ово личи на класично Microsoft‑ово минирање конкуренције свим, па и прљавим, средствима), који су на сајту status.sr.ht описали речима:

We deal with ordinary DDoS attacks in the normal course of operations, and we are generally able to mitigate them on our end. However, this is not an ordinary DDoS attack; the attacker posesses considerable resources and is operating at a scale beyond that which we have the means to mitigate ourselves. [ист.СР] In response, before we could do much ourselves to understand or mitigate the problem, our upstream network provider null routed SourceHut entirely, rendering both the internet at large, and SourceHut staff, unable to reach our servers.

тј. (прев. СР):

Током уобичајеног рада, сусрећемо се са обичним DDoS нападима, које обично можемо сами да одбијемо. Међутим, ово није обичан DDoS напад. Нападач поседује значајне ресурсе и дејствује у размерама ван оних које можемо сами да одбијемо. [ист.СР] Стога је, пре него што смо било шта могли сами да учинимо да бисмо разумели или решили проблем, наш провајдер у потпуности null‑рутирао SourceHut, што је онемогућило како цео Интернет, тако и особље SourceHut‑а, да приступе нашим серверима.

ово значи да је врло вероватно да у наредних неколико недеља репозиторијуми и странице мојих програма могу бити недоступни.

Стога сам на страници „Програми“ свим пројектима за које то има смисла додао и архивиране верзије њихових репозиторијума, хостоване на мом сајту, као алтернативе директном приступу репозиторијумима. Наравно, право решење би био VPS, где бих директно понудио git:// приступ, али је он за мене лично баснословно скуп (ако се не изузме Google Cloud или неки сличан сервис, а њих не желим да користим). Такође немам намеру да се враћам на Github.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.